آرشیووسایل آشپزی کمپ

تجهیزات در طبیعت
نکات آشپزی

معرفی و بررسی تجهیزات کامل برای آشپزی در طبیعت + لذت آشپزی در طبیعت

اولین واژه‌ای که برای آشپزی در طبیعت با آن روبرو می‌شوید " عشق" است. بله عشق! قبل از هرچیزی لازم است شما عاشقانه طبیعت و گشت و گذار در آن را دوست داشته باشید. بعد از آن خود به خود به سمت آشپزی در طبیعت خواهید رفت. شاید در نگاه...