نکات آشپزی

نکات آشپزی

فرهنگ غذایی ایرانیان

فرهنگ غذایی ایرانیان بخش جذاب و جالبی از مناسبات فرهنگی آنان به شمار می‌رود. در ایران غذا بسیار مورد احترام است و سفره، یعنی جایی که غذا رویش سرو می‌شود حرمت دارد. در فرهنگ غذایی ایرانیان باور عمومی بر این است که مواد غذایی نعمات خدا هستند. از این‌رو بی‌احترامی...
1 2
برگه 1 of 2