آرشیوقابلمه برای روی آتش

آتش
نکات آشپزی

آشنایی با،بایدها و نبایدهای آشپزی روی آتش ونحوه پخت غذا روی آتش

بایدها و نبایدهای آشپزی روی آتش، تصورات مختلفی در مورد آشپزی روی آتش وجود دارد.برخی فکر می کنند از آتش فقط برای پختن کباب های خوشمزه یا بلال کردن ذرت می توان استفاده کرد.اما باید بگوییم این تفکر اشتباه است، غذاهای بسیار زیادی وجود دارد که می توانید در طبیعت...